Izolační matrace

Řada výrobků TEMKET zahrnuje i izolační matrace ze speciálně vyvinuté teplotně odolné tkaniny Temtex™ pro využití k izolaci teplotně zatížených míst či zařízení mnoha technických provozů. Jsou vhodné i pro rozměrnější zařízení, např. izolaci turbín a větších technologických zařízení.

 • Izolují horký povrch, minimalizují tepelné ztráty a tím šetří energie
 • Chrání části zařízení a ploch před působením tepla
 • Ochraňují obsluhu a poskytují pohodlné pracovní prostředí
 • Chrání cenná zařízení před mechanickým poškozením
 • Umožňují snadnou manipulaci a údržbu zařízení
 • Zmírňují hlučnost
 • Jsou omyvatelná a znovupoužitelná

Možnosti

 • Vysokoteplotní matrace s odolností do 1100°C
 • Antistatické matrace
 • Poklopy
 • Výměníky
 • Ukončovací klobouky
 • Matrace na turbíny

Složení

izolační matrace jsou vyráběny vždy dle podkladů dodaných zákazníkem, čemuž odpovídá i složení. Prakticky je možné vyrobit matrace jakýchkoli tvarů a rozměrů s teplotní odolností až do 950°C.

Výroba, dodání a instalace

výroba se provádí v našich specializovaných dílnách na základě modelu vytvořeného našim designérem podle údajů z odebíracího listu, který může zadat sám zákazník, nebo využít k vyměření služeb našich techniků přímo na místě, technici zajistí i instalaci a proškolení obsluhy

F001
Antistatická matrace
F002
Antistatická matrace
F003
Izolace výfuku
F005
Poklop
F007
Turbína
F008
Ukončovací oblouk
F009
Ukončovací oblouk
F010
Výměník
F011
Vysokoteplotní matrace - oblouk
F012
Izolační matrace TEMKET
pipes